המלץ על קורס

שם הממליץ
שנת לימוד א ב ג תואר שני
שם הקורס *
סוג הקורס
המרצה *
בדיקת נוכחות
דירוג הקורס
* שים לב, הציונים מסודרים בסדר יורד מהגבוה ביותר, לנמוך ביותר
המלצה
מומלץ להתייחס לקושי המבחן ולסגנונו, לציונים בקורס, עניין בחומר הנלמד, עבודות הגשה ומידת ההשקעה הנדרשת בהן ולנקודות רלוונטיות אחרות